Målet med projektet är :

en sida, att föra in praktiska och effektiva verktyg inom samhället, i enlighet med gällande rättsliga och sociala normer, för att ge ett adekvat svar på daglig stress och för att undvika social utestängning eller isolering.Vi användar våra erfarenhet, kunskaper och egenskaper för att öka vällbefinnande livet i vårt samhället, att bryta ensamhet, social och emotionell isollering,

-å en andra sida, att erbjuda specialiserade affärskonsulttjänster och specialiserade rådgivning .